Grafika komputerowa

Grafika komputerowa jest działem informatyki i grafiki. Zajmuje się cyfrową syntezą i manipulacją treści wizualnych. Ze względu na reprezentację danych dzieli się na grafikę rastrową i wektorową, a ze względu na charakter danych na grafikę dwuwymiarową, trójwymiarową i ruchomą.

Obejmuje także przetwarzenie obrazów. Grafikę komputerową można także podzielić na teoretyczną skupiającą się algorytmach graficznych i praktyczną, skupiającą się na manipulacji i tworzeniu obrazów i modelowaniu trójwymiarowym.

Grafika komputerowa stanowi podstawę współczesnych gier, animacji, symulacji oraz wizualizacji.

HISTORIA

Początki grafiki komputerowej sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku , jednak – ze względu na duże koszty komputerów i urządzeń graficznych – aż do lat 80. grafika komputerowa była wąską specjalizacją. Dopiero, gdy w latach dziewięćdziesiątych rozpowszechniły się komputery osobiste, grafika komputerowa stała się zjawiskiem powszechnym. Powstało też wiele programów dedykowanych grafice komputerowej, a sama grafika komputerowa otrzymała też status dyscypliny artystycznej.


Zastosowanie grafiki komputerowej

  1. sztuka
  2. rozrywka
  3. edukacja
  4. marketing
  5. grafika prezentacyjna

Przykładowe programy służące do grafiki komputerowej

Wynagrodzenia grafików komputerowych

1. Grafik 2D około 3250 złotych netto
2. Grafik 3D około 4250 złotych netto
3. Grafik DTP około 3680 złotych netto
4. Pojektant stron wwww około 3500 złotych netto
5. Senior Graphic designer około 4880 złotych netto

Pomoce naukowe

itmedia

wikipedia