Strona I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach.
Plan lekcji obowiązuje do końca pierwszego semestru.
Tu będą wstawiane artykuły z życia szkoły i zdjęcia wykonane przez naszych uczniów.
wprowadzone zmiany: box-shadow; background-color; text-align; text-decoration; float; margin; color; list-style; width