dwie przykładowe wbudowane funkcje w php:


funkcja time: funkcja zwraca informacje na temat bieżącej daty i czasu, zwraca informacje w postaci liczby, która odpowiada liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku
funkcja pi(): funkcja zwraca przybliżoną wartość liczby pi

funkcja nwd

pierwsza liczba:

druga liczba:


działania na ułamkach:

pierwszy ułamek:
licznik:
mianownik:

drugi ułamek:
licznik:
mianownik:

dodawania:

---

odejmowanie:

---

mnożenie:

---

dzielenie:

---